Kokoukset ja päätöksenteko

Yhtiökokous

Yhtiökokous on taloyhtiön ylin päättävä elin. Kokous pidetään yleensä kerran tai kaksi vuodessa, yhtiöjärjestyksen määräämänä ajankohtana. 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä määrätyt asiat.

Hallitus voi näiden lisäksi tuoda yhtiökokouksen päätettäväksi aiheellisiksi katsomiaan asioita. Osakkaalla on myös oikeus pyytää yhtiökokousta käsittelemään asiaansa, tällöin vaatimus tulee esittää kirjallisesti ja hyvissä ajoin.

Ylimääräinen yhtiökokous voidaan pitää, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai kun osakkeenomistajat, jotka yhdessä omistavat vähintään 10 % yhtiön osakkeista, sitä kirjallisesti hallitukselta pyytävät.

Hallitus

Hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokous. Yhtiöjärjestys määrää jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärän. Hallituksen toimikausi on yleensä kalenterivuosi tai yhtiökokouksesta seuraavaan yhtiökokoukseen.

Hallituksen tehtävänä on hoitaa taloyhtiön juoksevaa hallintoa. Hallituksella on yleensä apunaan sen valitsema isännöitsijä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu hänen kutsustaan niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat.

Image