OMISTAJANVAIHDOS

Taloyhtiön osakkeenomistajat merkitään osakerekisteriin. Omistajan muuttuessa huoneiston uudella osakkeenomistajalla on velvollisuus toimittaa isännöitsijälle tarvittavat asiapaperit merkinnän tekemiseksi.

Tarvittavat asiakirjat 
(kopiot riittävät):

 Kauppakirja tai muu siirtokirja (esim. ositussopimus, perukirja, lahjakirja tms.) uuden omistajan henkilö- ja yhteystietoineen

 Kuitti kauppahinnan maksusta, jos sitä ei ole kuitattu kauppakirjassa

 Todistus varainsiirtoveron maksusta tai vapautuksesta.Todistuksessa täytyy olla verotoimiston leima tai kiinteistövälittäjän todistus veron maksusta. Sähköisesti tehdystä ilmoituksesta tarvitaan tulostettu vastaanottokuittaus varainsiirtoveroilmoituksen lähettämisestä Verohallintoon.

 Osakekirjan etusivu ja siirtomerkintäsivu

• Mahdolliset valtakirjat.

Jos kaupassa ei ole kiinteistövälittäjää, on varainsiirtoverossa maksuaikaa kaksi kuukautta kaupantekohetkestä. Tällöin tositteen veron maksusta voi toimittaa myöhemmin. Perukirjan liitteeksi tarvitaan myös koko sukuselvitys tai vaihtoehtoisesti maistraatin vahvistus.

Asiakirjat voi toimittaa kopioina postitse tai tuoda ne toimistoomme. Osakerekisterimerkinnän jälkeen toimitamme uudelle omistajalle uudet vastikkeenmaksulomakkeet.

Yleensä kiinteistövälittäjä hoitaa tarvittavat paperit isännöitsijälle, mutta tämä on syytä varmistaa erikseen.

Image