JÄTEHUOLTO

Kiinteistön jätesäiliöt on tarkoitettu ainoastaan tavallisille kotitalousjätteille. 

Remontissa syntyvien jätteiden, kodinkoneiden, isokokoisten huonekalujen yms. hävittämisestä asianmukaisesti on itse huolehdittava. Ne voi toimittaa esim. Topinojan kaatopaikalle, niitä ei missään tapauksessa saa jättää jäteastioiden viereen.

Kotitalouksien ongelmajätteet voi toimittaa veloituksetta Turussa Topinojan jäteasemalle. Naantalissa ja Raisiossa Isosuon jäteasemalle tai Raision Ekotorille. Vanhat kodinkoneet voi useimmiten antaa myös vaihdossa alan liikkeelle tai toimittaa Turun Ekotorille.

Jätteidenkäsittelyyn liittyvää neuvontaa antaa Turun Seudun Jätehuolto, p. (02) 281 0110.

Lisätietoja jätehuoltoasioista ja lajittelusta voit lukea  Lounais-Suomen Jätehuollon (Turun alueen kuntien yhtiö) sivuilta.

Image