Korjaus- ja kunnossapitovastuu

Asukkaan tai vuokralaisen on lain mukaan hoidettava huoneistoa huolellisesti. Tämä tarkoittaa mm. huoneistokohtaisen ilmanvaihdon, lämmityksen ja muiden järjestelmien, koneiden ja laitteiden oikeaa käyttämistä.

Taloyhtiössä korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen yhtiön ja osakkaan välillä määräytyy asunto-osakeyhtiölain mukaan. Pääsääntöisesti asukkaan on pidettävä kunnossa hallitsemansa huoneiston sisäosat. Yhtiö on kuitenkin velvollinen korjaamaan rakenteista johtuvat sisäpuoliset viat sekä pitämään kunnossa huoneistoihin samantasoisina asennetut lämpö-, sähkö-, vesi- ja viemärijohdot, ilmanvaihtokanavat ja vesihanat. Lisäksi yhtiöjärjestyksessä voi olla erityismääräyksiä kunnossapitovastuusta. Lisätietoja löytyy vastuunjakotaulukosta.

Osakkeenomistajan on ilmoitettava huoltoyhtiölle viivytyksettä sellaisesta huoneiston viasta tai puutteellisuudesta, jonka korjaaminen kuuluu yhtiölle.

Osakas vastaa kaikista tekemistään muutostöistä ja asennuttamistaan lisävarusteista (kuten parvekelaseista).

Huomaathan, että asukkaalla ei ole oikeutta tilata korjausta yhtiön laskuun, vaikka vian korjaus kuuluisikin yhtiön maksettavaksi.

Image