Remontti ja muutostyöt

Osakkeenomistajalla on oikeus tehdä muutoksia tiloissa, joihin hänen osakkeensa tuottavat hallintaoikeuden. Asunto-osakeyhtiölain  mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava kirjallisesti etukäteen taloyhtiön isännöitsijälle tai hallitukselle muutostyöstä.

Muutosilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia muita muutostöitä paitsi pientä pintaremonttia,kuten tapetointia ja maalausta.  Yhtiöllä on valvontaoikeus, että muutostyöt tulevat tehtyä asianmukaisesti.

Taloyhtiön valvonta ei siirrä osakkaan vastuuta muutostyöstä, eikä kunnosapitovastuuta osakkaalta taloyhtiölle.

Kirjallinen muutostyöilmoitus

Ilmoitus täytyy tehdä kirjallisena etukäteen, työtä ei saa aloittaa ennen kuin taloyhtiö on antanut siihen luvan. Mikäli työ aloitetaan ilman lupaa, on taloyhtiöllä oikeus vaatia töiden keskeyttämistä.

Ilmoituksen sisältö

Muutosilmoituslomakkeeseen tulee ilmoittaa riittävät suunnitelmat tehtävästä remontista tai asennuksesta, sekä ilmoittaa kuka remontin tekee (nimi, y-tunnus, yhteystiedot) joiden mukaan voidaan arvioida, tehdäänkö työ hyvän rakennustavan mukaisesti ja voiko työstä aiheutua haittaa muille osakkeenomistajille. Yhtiö voi vaatia remontista myös toteuttamis-, materiaali-. ja valvontaselvityksen. Arvioitu muutostyön aikataulu tulee myös ilmoittaa.

Voit tehdä muutostyöilmoituksen suoraan huoneistotieto.fi:ssä tai tällä lomakkeella.

Kustannukset

Kulut joita muodostuu asian käsittelemisestä esim. isännöitsijälle tai hallituksen jäsenille, sekä mahdolliset kokouspalkkiot ja muutostöistä aiheutuvat tarkastukset ja muut kulut kuuluvat työn teettäjälle.

Kylpyhuonesaneerauksiin nimetään aina valvoja, kustannukset tästä tulevat työn teettäjän maksettavaksi, koska yhtiölle tai muille osakkaille ei saa aiheutua ylimääräisiä kustannuksia toisen osakkaan teettämästä muutos- tai kunnossapitotyöstä.

Kylpyhuoneremontissa taloyhtiö pääsääntöisesti kustantaa vedeneristyksen osuuden. Tämä edellyttää kuitenkin, että aikaisempi vedeneriste on huonokuntoinen ja uusimisen tarpeessa. Asiasta tulee sopia isännöitsijän kanssa ennen remontin aloittamista. Taloyhtiön edustaja tai valvoja tarkastaa ennen pinnoitteiden asentamista, että vedeneristys on tehty oikein ja huolellisesti, silti tämä tarkastus ei poista vastuuta työstä työn teettäjältä.

Osakasremonteissa ennen 1994 valmistuneissa rakennuksissa tulee selvittää purettavan rakenteen asbestit (laki 1.1.2016). Osakas vastaa tästä aiheutuvista kustannuksista.

Asbestikartoitusta ei kuitenkaan tarvitse teettää, jos huoneistossa tehdään vähäisiä töitä, kuten esim. kiinnitysproppua varten reiän poraamista seiniin tai kattoon.

Remontissa syntyvien jätteiden asianmukaisesta hävittämisestä on itse huolehdittava, niitä ei saa laittaa kiinteistön jätesäiliöihin.

Melua aiheuttavasta remontista on hyvän tavan mukaista ilmoittaa naapureille ilmoitustaululla. Huomioithan myös talosi järjestyssääntömääräykset hiljaisuusajoista.

 MISTÄ TULEE ILMOITTAA:

- kylpyhuone- tai keittiöremontista, samoin kun vaihdetaan esim. hanoja tai wc-istuimen.

- remontti, jolla voi olla vaikutusta lämmitysjärjestelmään, vedenjakeluun, sähköihin, viemäröintiin, ilmastointiin tai akustiikkaan (esim. seinien siirtäminen, poistaminen)

- lattiaremontti, jos sillä on vaikutusta esim. äänieristykseen (muovimatto vaihdetaan parkettiin)

  • kysy isännöintitoimistosta, jos olet epävarma täytyykö remontista ilmoittaa.

MITÄ EI TARVITSE ILMOITTAA:

  • pienet pintaremontit, kuten seinien maalaus ja tapetointi